Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,708 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 69.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/05/2021