Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,610 bất động sản.
Mức giá: 1.10 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 25.00 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 7.20 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 3.50 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 7.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 740 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 382 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/07/2024