Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,956 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 27.00 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 2.70 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021