Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 144 bất động sản.
Mức giá: 8.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 14.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 4.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 9.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 8.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 8.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 9.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 4999 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
25/10/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 8.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2021