BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
03/12/2023
Mức giá: 13500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2023