BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022