BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 62.58 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 96 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/01/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2022