Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lũy Bán Bích

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lũy Bán Bích. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: Lũy Bán Bích 30 bất động sản.
Mức giá: 290 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/05/2021