Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 311 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 269 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/05/2021