Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 134 bất động sản.
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 486 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 546 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 576 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 1584 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 486 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 370 Triệu/tháng
Diện tích: 1496 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 576 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1060 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/05/2024