Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 119 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 123 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 42.3 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 864 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 585 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 473 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 576 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 546 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022