BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 4,749 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023