BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 5,211 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 684 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 506 Triệu/tháng
Diện tích: 418 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021