Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 87 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 360 Triệu/tháng
Diện tích: 181 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 25.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 93.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/09/2021