BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 25,080 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 2 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2022