Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 506 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
25/01/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2022