Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường An Dương Vương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường An Dương Vương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: An Dương Vương 98 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 30.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 112 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 337.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 299 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/07/2024
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/07/2024