Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 6

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 155 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2021