Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 6

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 251 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 7 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/05/2024