Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 409 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
27/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2021