BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 5,652 bất động sản.
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 408 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 470 Triệu/tháng
Diện tích: 2812 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 1760 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 195 Triệu/tháng
Diện tích: 327 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/09/2021