BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 12,838 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 94 Triệu/tháng
Diện tích: 689 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 195 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/08/2022
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
17/08/2022