Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 351 bất động sản.
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 29.6 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 95.7 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021