Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 370 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 993.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 520 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/09/2021