Cho thuê nhà mặt phố tại quận 4

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 70 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
23/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2021