Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 12

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 411 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021