Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 2

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 268 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/05/2024