BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 6,305 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 6100.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 14.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 6700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 43.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 7.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 5.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 17.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021