Cho thuê nhà riêng tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 42 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 393 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021