BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 7,181 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 176 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024