BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 4,605 bất động sản.
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1710 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 663 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024