BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 7,067 bất động sản.
Mức giá: 110.3 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 875 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 39.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 149 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021