Cho thuê nhà riêng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 161 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 29.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 35.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 87.4 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 58.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 336 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021