Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Tòa Nhà Horizon 34 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021
Mức giá: 20.25 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021
Mức giá: 2.40 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/10/2021