Cho thuê căn hộ chung cư tại Sailing Tower

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sailing Tower. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Sailing Tower 20 bất động sản.
23/05/2022
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/05/2022
Mức giá: 32.74 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 34.93 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: 31.18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021
Mức giá: 31.17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2021