Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Cao Ốc BMC 65 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2021
25/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/11/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/11/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/11/2021
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
24/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2021