Cho thuê nhà riêng tại quận bình tân

Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 20 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/09/2021
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/08/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/08/2021
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/08/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/08/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/08/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/08/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/08/2021
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/08/2021
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/08/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/08/2021
Mức giá: 5.3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/08/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/07/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/06/2021