Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 2,161 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 290 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2021