Nhà đất cho thuê tại quận tân phú

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 1,578 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/05/2021