Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 477 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 908 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023