Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 416 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
21/05/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 199 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 1029 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 525 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 484 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 908 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 1350 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2024