Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 1,121 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
30/07/2021