Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 1,012 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 39.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 580 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 638 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 237 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 375 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 690 Triệu/tháng
Diện tích: 875 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021