Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 1,048 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 215000.01 Tỷ/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 4300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/05/2021