Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 132 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/09/2023