Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 349 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 10.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 9.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 4999 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
30/07/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 2.80 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2021