Nhà đất cho thuê tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 419 bất động sản.
24/10/2021
24/10/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 4300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021