Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 610 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2024