Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 1,153 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
22/09/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/09/2023