Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 1,067 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 2.50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 3.80 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 5.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 2.00 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 2.20 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/10/2021