Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 902 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2022