Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 534 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6.3 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2022