Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 401 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 127 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 3200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 540 Triệu/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 7000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 560 Triệu/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2023