Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 424 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 14000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 870 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/09/2023