Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 379 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 2.70 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 3.50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2021