Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 2,802 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 242 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 43.37 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 30.18 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021