Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 1,340 bất động sản.
Mức giá: 506 Triệu/tháng
Diện tích: 418 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 71.75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2021