Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 2,502 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
31/07/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 17.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 36.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2021