Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 1,672 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021