Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 1,837 bất động sản.
Mức giá: 452 Triệu/tháng
Diện tích: 348.16 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 58.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 35.63 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 420 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 2304 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022