Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 4,253 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 222 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1020 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2021