Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 1,518 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023