Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 1,103 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 36.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1052 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 176 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024