Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 3,884 bất động sản.
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 130 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 485 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 485 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 485 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 485 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022