Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 5,078 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 32.2 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/07/2021