Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 2,682 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 480 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 347 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 93.8 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2021