Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 116 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 80.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/05/2024
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2024
Mức giá: 2.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 945 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2024
Mức giá: 945 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 945 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2024
Mức giá: 700 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10054 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6266 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2024
Mức giá: 1 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 945 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2024