Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,071 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
23/10/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 1000000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 378 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 620 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 407 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 560 Triệu/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021