Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,798 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 779.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 155.89 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 27.3 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 89.08 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 156.84 Triệu/tháng
Diện tích: 682 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 221 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 151.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 220.5 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 682 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 97 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022