Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,059 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 28.8 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 23.00 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2021