Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 1,626 bất động sản.
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 64.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/07/2021