Nhà đất cho thuê tại quận 3

Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 3,544 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021