Nhà đất cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 499 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/04/2024