Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 362 bất động sản.
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/05/2022