Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 381 bất động sản.
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122.2 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
23/10/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/10/2021