Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 335 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 1176 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/09/2023