Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 299 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2024