Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 1,217 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 2500 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2022