Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 1,051 bất động sản.
Mức giá: 69.70 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72.25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/10/2021