Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 2,218 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/05/2021