Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 897 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 275 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 788 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 788 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023