Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 968 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 530 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/10/2021