Nhà đất cho thuê tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 1,006 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 45.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2024