Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 879 bất động sản.
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 1080 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 693 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 990 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 870 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 684 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 1280 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 924 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 660 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 144 Triệu/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024
Mức giá: 520 Triệu/tháng
Diện tích: 1620 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/05/2024