Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 2,584 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 684 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 149 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2021