Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,951 bất động sản.
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 620 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 5.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 1250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2021