Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,512 bất động sản.
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 75 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 115 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 75 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 115 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 75 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 100 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 115 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 95 Triệu/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 75 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/09/2021