Cho thuê căn hộ chung cư tại The Manor - TP. Hồ Chí Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Manor - TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Dự án: The Manor - TP. Hồ Chí Minh 32 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 1.80 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/09/2023
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/09/2023
Mức giá: 46 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/09/2023
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023
Mức giá: 21.52 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2023