Cho thuê căn hộ chung cư tại Riverside 90

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Riverside 90. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Dự án: Riverside 90 36 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 14.2 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/05/2021
07/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 4.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/05/2021