BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 7,210 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 97 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 95.7 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/10/2021