Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận thủ đức

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 20 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/09/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
13/07/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/05/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/05/2021